Match yet to begin.

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Sydney Sixers

Sydney Sixers
Sydney Thunder

Sydney Thunder

VS
Sydney Sixers

Sydney Sixers

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Sydney Sixers

Sydney Sixers

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Sydney Sixers

Sydney Sixers