Match yet to begin.

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Brisbane Heat

Brisbane Heat
Sydney Thunder

Sydney Thunder

VS
Brisbane Heat

Brisbane Heat

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Brisbane Heat

Brisbane Heat

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Brisbane Heat

Brisbane Heat